KURUMSAL

Çevre Politikası

TRIMLINE organizasyon yapısında bulunan her birey sürdürülebilir bir kalkınma politikası için süreçlerimizin her aşamasında gerekli önlemlerin alınması ve çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi gerekliliğinin farkındadır. Bu farkındalıkla gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetler çevre politikaları doğrultusunda şekillendirilmekte ve ilave tedbirlerle içinde yaşadığımız toplum ve çevrenin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için çalışılmaktadır.
Şirketimiz globalleşen sanayide uluslararası mevzuat ve yayınların gereklerini uygulamayı, temiz üretim teknolojileri kullanmayı amaç edinerek üretim sonucu oluşan atıklarını geri dönüştürmeyi, yeniden kullanmayı yada etkilerini azaltmayı ve minimize etmeyi, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bertaraf etmeyi ,çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve azaltmayı, çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı ve çevreyi korunmayı prensip edinmiş bir şirket politikası edinilmiştir.

Copyright 2015 ©
. Tüm hakları saklıdır.